Wanneer jy ’n passie vir ou ameublement het wat getuig van goeie vakmanskap en kunstige handewerk en ook nog ’n goeie doses sentiment daaraan koppel, kan jy met vrymoedigheid by Strippers We-bare-wood gaan aanklop. Die restourasie van aanvanklik net een meubelstuk het daartoe gelei dat ek nog twee erfstukke aan hulle toevertrou het.

Hul kennis van restourasie en die behulpsaamheid asook hoflikheid van die personeel het het my beïndruk. Ek is gereeld op hoogte gehou met die vordering van elke meubelstuk en voor die finale oorhandiging, was hulle bereid om enige regstelling aan te bring. Wytze Voerman en sy Span is voorwaar ’n wenspan.

Susan Jordaan
  back to testimonials


  


Contact STRIPPERS on 0217976987, email, or visit 18 Plantation Road, Wetton, Cape Town


Sitemap